Amor Fati

“Ik wil immer meer leren, om het noodzakelijke van de dingen als het schone te zien: -zo zal ik een van hen zijn die de dingen mooi maken. Amor Fati: dat is van nu af aan mijn liefde! Ik wil geen oorlog tegen het lelijke voeren. Ik wil niet beschuldigen, ik weet niet eens de aanklagers verwijten maken. Weg kijken is mijn enige ontkenning! En, alles in alles en grote; wil ik slechts een ja-zegger zijn”. Friedrich Nietzsche